Schoolveiligheidsplan

Veiligheid op school staat volop in de belangstelling. En dat moet, want een veilige
leeromgeving is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van leerlingen. Een
veilige omgeving is ook nodig voor leerkrachten en overig personeel van de school.
Zij moeten naar behoren en met plezier hun werk kunnen doen.

In dit schoolveiligheidsplan beschrijven wij hoe wij zorg dragen voor de veiligheid
op school.