Schoolondersteuningsprofiel


Een school stelt een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op. Daarin staat
beschreven welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen met een speciale
onderwijsbehoefte en hoe die georganiseerd wordt. Ook staat vermeld met welke partners
de school samenwerkt om de juiste zorg en ondersteuning te geven aan zoveel mogelijk
leerlingen.