Schoolplan

In dit schoolplan zijn onze doelen voor de periode 2022- 2026 beschreven.
Deze willen we samen met alle medewerkers en leerlingen bereiken.

Schoolplan 2022 - 2026