Anti-pestprotocol

Basisschool De Hobbendonken moet een plek zijn waar leerlingen, maar ook
leerkrachten en ouders zich prettig, gewenst en veilig voelen. Iedereen krijgt
de mogelijkheid om hun talenten te laten zien en te ontwikkelen.
Tegelijkertijd leren leerlingen ook dat iedereen verschillend is. Wij leren onze
leerlingen om te gaan met deze verschillen, ieder mens is uniek! Alleen op
deze manier kan iedereen zich optimaal ontwikkelen.
Het anti-pestprotocol van basisschool De Hobbendonken is gebaseerd op
de kernwaarden die wij als school geformuleerd hebben in onze missie
en visie.