Algemene Verordening Gegevensbescherming

Onze school verwerkt persoonsgegevens van ouders / verzorgers en van kinderen. Het schoolbestuur is als bevoegd gezag wettelijk verantwoordelijk. Stichting Talentis vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. via bijgevoegd document leggen we u graag uit hoe wij op b.s. De Hobbendonken met persoonsgegevens van u en uw kind omgaan.

Talentis en de Algemene Verordening Gegevensbescherming